-A +A

Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Έτος 2016

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016.
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 07 Ιουνίου 2016
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 30 Μαίου 2016.
Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 5 Απριλίου 2016